LeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonberger

Klub chovatelů psů leonbergerů ČR

Úvodní stránka
Česky
English
"Na počátku Bůh stvořil člověka,
a když poznal, jak je slabý, dal mu psa"

Slovo hlavního poradce chovu

LeonbergerVítám Vás na webové stránce, vyhrazené KCHL ČR.

Jako hlavní poradce chovu leonbergerů doufám, že všechny informace, které jsme pro vás v této formě připravili budou užitečné všem zájemcům o toto plemeno. Leonberger není v České Republice plemeno úplně neznámé, naopak se zde objevoval před druhou světovou válkou dosti často. Ovšem válka sama je dokázala z mapy u nás chovaných plemen, míněno cíleně a čistokrevně, zcela vymazat. První leonbergři, feny, byly dovezeny v letech 1979, další jedinci pak v rozmezí let 1980 - 1983. První odchov v ČSSR se uskutečnil až 12. září 1984. Klub chovatelů leonbergerů byl založen 20. září 1988 a sdružoval tehdy cca třicet chovatelů. S rozrůstající se chovnou základnou se zvětšoval i počet členů KCHL, takže dnes je nás již více jak 600.

Jsme velmi aktivní zájmové sdružení, pořádáme pro své členy svody mladých, bonitace (zkoušky chovnosti), klubové a speciální výstavy, a dvakrát ročně klubové srazy. Jsme přesvědčeni, že kynologie jako koníček je nejen cílené a zodpovědné chovatelství, ale také užitečně strávený čas a péče o živého tvora, jenž člověka obohacuje o krásné city i prožitky, proto se konají klubové srazy, které slouží nejen k předvedení zvířat, ale i k zábavě, soutěžím pro děti i dospělé. Přispívají k vzájemné výměně poznatků i zkušeností, k poznání nových přátel. A snad se nám toto vše daří, neboť srazy mají obrovský úspěch a je naopak již problém najít takový objekt, kam se vejdou stovky lidí i psů.

Věřím, že budete tuto webovou stránku pravidelně navštěvovat, my se budeme snažit, abychom vám přinášeli zajímavé a aktuální informace z leoního světa. Budeme vděční za veškeré připomínky a náměty, které nám budete moci poskytnout. Na adresu správce této stránky nám napište vše, co vás na naší stránce zaujalo a naopak i to, co bychom měli změnit nebo doplnit.

Chtěla bych poděkovat všem členům KCHL, kterým není lhostejný další vývoj a chod našeho klubu, všem, co se v chovu orientují zdravým rozumem, citem, ale hlavně láskou k Leonbergerům, přesto však nezapomínají na cíle a poslání klubu a důležitost udržení standardu. Jen tak můžeme někam dojít, jen tak můžeme i nadále být pyšní na české leony. Množitelů, nepoctivců a lidí, který dělají kynologii "pro peníze" nebo pro vlastni ego je na světě neuvěřitelně moc a jsou všude,v každé zemi.

Proto jsem ráda, že náš klub již funguje tak dlouho a dovolím si říct, že dobře. Neuvěřitelnou zásluhu na tom všem má paní Daniela Pavlovská, od začátku klubu jako hlavní poradce a také mezinárodní rozhodčí. Její kniha Leonberger, kterou jsem si náhodně koupila před 15 lety a přečetla jedním dechem mě naprosto ovlivnila a nasměrovala na cestu, o které jsem od dětství snila, na cestu, která mě naplnuje životním štěstím. Osobně Vám všem děkuji za zvolení do funkce HPCH od roku 2010 a doufám, že vaši důvěru nezklamu.

Ráda bych připomněla, především začínajícím chovatelům a majitelům, že v klubu nejenom já, ale i regionální poradci chovu Vám rádi pomohou a poradí, ohledně chovu, výživy, výchovy a všeho dalšího.

Volejte nebo pište, jsme tu pro vás.

Petra Konečná, hlavní poradce chovu KCHL ČR

Copyright © 2024 KCHL