LeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonberger

Klub chovatelů psů leonbergerů ČR

Úvodní stránka
Česky
English
"Na počátku Bůh stvořil člověka,
a když poznal, jak je slabý, dal mu psa"

Test základní ovladatelnosti a povahy psa

Povahový test se provádí před hodnocením exteriéru. Pokud pes neprojde povahovým testem, nenastupuje již k hodnocení exteriéru. Povahový test, stejně jako vážení, měření, neukázání zubů se může dvakrát opakovat. Pokud zvíře nedosahuje požadované váhy může se dostavit na některou z dalších akcí po dosažení váhy.

Metodický pokyn k provedení povahového testu: Psovod nastupuje se psem u levé nohy před komisi, pozdraví, podá rozhodčímu ruku.

 1. Chování psa bez přítomnosti majitele
  Rozhodčí vyzve psovoda k uvázání psa na určeném místě. Ten jej uváže tak, aby pes mohl sedět či ležet. Uklidní ho za použití obvyklých slov a odchází z jeho dohledu. Rozhodčí či pověřená osoba projde kolem psa ve vzdálenosti cca 2-3 m, aniž by na psa hovořila či si jej nějak zvlášť všímala. Pes musí zůstat lhostejný, mírně pozorný, bude hledět s očekáváním za svým pánem, štěkat může. V žádném případě nesmí vykázat agresivitu (výpad proti osobě) či silnou bojácnost, tj. couvání, tendenci ke schovávání či úniku.
 2. Chování psa vůči jinému psu
  Pes zůstává uvázán a podobným způsobem projde jiný psovod se psem stejného pohlaví, obvykle následující v dalším pořadí na zkoušku, a to ve vzdálenosti cca 8-10 m, majitel je stále mimo dohled. Pes musí zůstat lhostejný, mírně pozorný, může štěkat, ale opět nesmí vykázat neúměrný strach či agresivitu.
 3. Chování ve skupině lidí
  Skupina 8-10 osob na volném prostranství hovoří a současně se pohybuje bez nepřiměřených pohybů, psovod prochází volně skupinou se psem u levé nohy několikrát, rozhodčí rozhoduje kolikrát, pak následuje povel k zastavení, usednutí psa, odvázání psa. Pes musí zůstat sedět, bez doteku psovoda. Skupina stále pomalu prochází, míjí se, diskutuje.Ukončení na povel rozhodčího. Pes nesmí ze skupiny prchnout,propadnout panice, nesmí zaútočit na osoby.Má se chovat přirozeně a nenuceně.
 4. Ovladatelnost na vodítku
  Psovod přichází se psem u levé nohy k rozhodčímu. Povel k noze je přípustný opakovat. Na jeho pokyn jde cca 30 kroků přímým směrem, vodítko je prověšené, tah je nepřípustný, rozhodčí velí obrátky, krok, klus, mění směr. Pokud se cvik nezdá rozhodčímu přiměřeně provedený, může dát pokyn k opakování, vodítko stále volně prověšené. Po ukončení prochází psovod skupinou cca 2 m od sebe stojících osob, tzv. uličkou, 2x psa ve skupině posadí bez odvázání.

Vrací se k rozhodčímu, psa posadí a je mu sdělen výsledek testu.

Má-li bonitující rozhodčí pochyby o povaze psa, může kdykoliv nařídit dodatečné cvičení. Tento test vychází z nejjednodušší části německého systému.

Copyright © 2024 KCHL