LeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonberger

Klub chovatelů psů leonbergerů ČR

Úvodní stránka
Česky
English
"Na počátku Bůh stvořil člověka,
a když poznal, jak je slabý, dal mu psa"

Liniový přehled náhlých úhynů

Chovatelská stanice: Bora z Milotiček

Výskyt onemocnění: náhlé úhyny v ranném věku se stejným průběhem
Předpoklad liniového zatížení: vysoká pravděpodobnost
Opatření: U všech v přehledu uvedených zvířat a u vrhů A i B Bora z Milotiček (stejní rodiče) byla vyžádána kontrola na EKG a ultrasonografii.

Liniový přehled náhlých úhynů

Copyright © 2024 KCHL