LeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonberger

The Czech Leonberger Club

Home
Česky
English
"In the beginning God created men,
and when knew, how is weak, gave him the dog"
Facebook

Líbí se Vám stránky klubu? Podpořte nás a sdílejte na sociální síti Facebook.

Sdílet stránku na facebooku
Login

What's new in club

30. srpna 2021 - DNA

Vážení, protože dochází k častým dotazům ohledně povinné DNA, upřesňuji: - Každý v současné době chovný jedinec musí mít DNA. U Genomie je vyjednaná sleva 10% - Kdo DNA mít zatím nebude, nevadí,dodá ho později a bude mezi chovné vrácen, stejně jako u testu LEMP - Výsledek DNA, pokud u Genomie potvrdíte, bude automaticky zaslán klubu - další možnost je, že sami výsledek DNA /i z jiné laboratoře/ zašlete na mail salveleon@volny.cz - v zahraničí je DNA chovných zvířat již běžnou záležitostí, tj. při krytí či inseminaci dodá chovatel také DNA zvoleného psa - následně bude možno po rodičích s DNA provádět test parentity, cca za dva roky, kdy potomci současných zvířat půjdou do chovu. Parentita = ověření pravosti obou rodičů.


22. srpna 2021 - Čl.schoze září 21

Pozvánka na členskou schůzi dne 11.9.2021 v RS Tobogán, Nová Živohošť Volební řádná členská schůze proběhne na srazu v Rekreačním středisku Tobogán na Nové Źivohošti v sobotu dne 11.9.2021. Začátek je v 9.30 hod, prezence od 8.45 hod. Pokud se v 9.30 hod. nesejde nadpoloviční většina členů Klubu, bude se konat náhradní členská schůze v ten samý den na tom samém místě od 10.00 hod. se stejným programem. Podle v té době platných nařízení vlády v rámci pandemické situace jsou tři možnosti: pokud bude možno schůzi konat v uzavřeném prostoru, pak se bude konat v jídelně, v opačném případe se bude konat v otevřeném prostoru (např. na tzv. výstavní louce) s dodržením nařízených odstupů, ochranných pomůcek atd. Program členské schůze 1. Zahájení 2. Schválení programu a jednacího řádu 3. Volba mandátové, volební a návrhové komise 4. Volba skrutátorů a zapisovatelů 5. Schválení účetní uzávěrky za roky 2019 a 2020 6. Zpráva jednatele 7. Zpráva kontrolní komise 8. Projednání navrhovaných změn v chovatelské činnosti 9. Provedení voleb do výboru, kontrolní komise a hlavního poradce chovu 10. Diskuze 11. Zpráva volební komise – výsledky voleb 12. Schválení usnesení 13. Závěr Do termínu 12.2.2021, jak bylo zveřejněno ve Zpravodaji 3-4/2020, neobdržel výbor, kromě od HPCH, žádné návrhy na úpravu klubových normativů z čl.základny. Pozvánka na členskou schůzi byla publikována ve Zpravodaji KCHL č. 1/21 včetně návrhu programu a výborem navrhovaných změn v Bonitační směrnici a Zápisním řádu, se kterými tak měla členská základna se včas seznámit. Přihláška na kandidátku Na členské schůzi proběhnou volby do výboru, kontrolní komise a volba hlavního poradce chovu, a to na období dalších dvou let. Do vypsaného termínu na přihlášky na kandidátku do výboru, kontrolní komise a na funkci hlavního poradce chovu výbor ve stanoveném termínu 23.4.2021, uvedeném ve Zpravodaji č. 1/21, neobdržel z členské základny žádné přihlášky k zařazení na kandidátní listinu, sestavil ji proto z vlastních kandidátů. Kandidátní listinu obdrží každý účastníků schůze při prezenci.


30. července 2021 - El.přihlášky

Vážení členové, v těchto dnes vám všem dojde Zpravodaj.Prosíme nezapomeńte při vyplňování nových elektronických přihlášek vyplnit opravdu VŠECHNY kolonky dle pokynů. Musíme dopředu počítat s případnými dalšími restrikcemi na podzim, takže musíme vědět bohužel detaily, které nebývaly zvykem. Taková je doba. Přihlášky najdete na www.leonberger.cz, tlačítko horní lišta AKCE.


24. května 2021 - Ostružno

Ostružno tento víkend bude! Samozřejmě se stejnými podmínkami jako na Slapech, tj. test nebo potvrzení o prodělaném onemocnění max. před 180 dny /novinka/ nebo s očkováním, min. 22 dní po prvním /další novinka/. Nehleďte na počasí, zabalte teplejší věci a přijeďte dýchat do čisté přírody.


14. května 2021 - Výstava KCHL na Slapech

Vážení, sdělujeme, že na základě povolení MZ se naše klub.výstava na Slapech může konat. Ovšem za dodržování přísných hygienických opatření. Takže informace pro vystavovatele jsou tyto: - každý bude mít respirátor tř.FFP 2 - každý musí dodržovat předepsané rozestupy - pro účast je nutné mít PCR test ne starší 7 dní - nebo antigenní test ne starší než 72 hodin - nebo mít certifikát o ukončeném očkování min. před 14 dny - nebo mít potvrzení o prodělaném covidu ne starší než 90 dnů Uzávěrka přihlášek je 16.5 !!!!!!


7. května 2021 - Výstava 2021 Slapy

Vážení, stále bedlivě sledujeme vývoj rozvolňování mnohdy nelogických podmínek. Ale raději se budeme zabývat tím,co je důležité pro nás , tj. akcemi. Pokud vláda v pondělí schválí kulturní a jiné akce, jestliže dobře chápeme to,co nyní zaznělo v TV, pak by se výstava měla konat. Ovšem s antig. testy a dalšími hygienickými podmínkami, které můžeme lehce zajistit. Tak si držme palce a sledujte prosím stále FB a klub.stránky.


22. dubna 2021 - Nový termín srazu

Vážení členové, vzhledem k tomu, že se ani slovem nikdo nezmiňuje o povolení ubytovacích služeb,využili jsme nabídky majitele Ostružna a sraz JE PŘESUNUT na termín 28.-30.5. tamtéž. Výstava zatím stále platí 22.5. na Slapech. Přihlášky na sraz zůstávají tedy v platnosti ,jen prosíme ty, kterým se posunutý termín nehodí, aby své přihlášky zrušili. Samozřejmě i nadále budeme sledovat dění v rozvolňování opatření a budeme dále informovat, prostě jdeme krok za krokem. Možná věštit z křišťálové koule by bylo snazší, ale stále doufáme, že se to někdy nějak uvolní. Všichni už jistě chceme někam se psy vyjet.


20. dubna 2021 - Klubový sraz znovu

Vážení členové, ač všichni doufáme ve sraz a je téměř obsazeno, ale nejeví se to moc pravděpodobné. Jednáme o posunutí termínu na konec měsíce, ale ještě předtím se má konat výstava na Slapech. POKUD by se uskutečnila, posuneme CHOVATELSKÉ akce tam. TJ. svod by byl opět absolvován účastí na výstavě a bonitace by proběhla zřejmě v neděli. Vše je zatím ale ve fázi přání a nejistot, takže laskavě vyčkejte bližších informací. To co naše vláda zatím vůbec neřeší, jsou právě hotely, penziony a kempy. Sdružování osob a ubytování jsou spojené nádoby. Děkujeme za trpělivost, ale jak sami víte, nemůžeme dělat nic víc než jen čekat.


6. dubna 2021 - Sraz 2021

Vážení, situace je stále nejasná, i když nějaký zázrak se ohledně našeho srazu stát může. Musíme čekat. Plán je takový, že pokud sraz nebude, přesuneme chov. akce na termín výstavy na Slapech. Pokud by ani výstava nebyla, pokusíme se uspořádat jednodenní akci podle povoleného počtu osob, které se budou smět sdružovat. Prostě nikdo nevíme zatím nic, každý den je vše jinak a budoucí vývoj si nedovolíme ani odhadovat. Přihlašujte se na Ostružno zatím jako obvykle. Podle blížícího se data budeme uveřejňovat informace na klub. stránkách i Facebooku.


18. ledna 2021 - Novela Zákona na ochranu zvířat

Vážení přátelé, tak nám zřejmě přibyly další formuláře. Kdo budete mít od 1.2.t.r. vrh , pročtěte si tento odkaz. Jedná se o novelizaci Zákona na ochranu zvířet. Protože ČMKU předalo tyto formuláře k vyjádření právníkům, možná to bude mít vše ještě další vývoj. http://eagri.cz/.../zvirata-v-zch/ochrana-psu-a-kocek.html http://eagri.cz/.../668445/_2021podrobne_info_k_ELVS_PLS.pdf


21. července 2020 - KV září

Vážení, zřejmě již máte všichni Zpravodaj. Kdo ne, pište prosím jednateli. Ve Zpravodaji jsou informace ohledně podzimní výstavy, která mimořádně nahradí svod mladých od 6 do 20 měsíců věku. Pokud pro některé z vás bude výstava i svodem, bude to zapsáno do PP po ukončení výstavy. Koho se tedy týká výstava a současně i svod, uhraďte laskavě jen výstavní poplatek. Víme, že je to trochu vyšší částka než svod, ale doufáme že pochopíte mimořádnou situaci díky koronaviru a nedostatek času pro uspořádání samostatného svodu na podzimním srazu. Výstava je zase dobrá zkušenost pro mladá zvířata a pro vás, kteří vystavujete poprvé. Potvrzení o uhrazení výstavního poplatku zašlete laskavě na mail Barnabas.B@seznam. cz, pokud jste to již neudělali s přihláškou. Přihlášku na ubytování, bonitaci a rebonitaci posílejte dle uvedených pokynů. Prosíme, čtěte Zpravodaj pečlivě. Omlouváme se, že je vše složitější, ale složitá je celá doba a letošní rok. Pokud by se něco měnilo /budeme doufat že ne/, opět to ohlásíme na FB a kl.stránkách v Novinkách.


11. května 2020 - Svod a bonitace

Vážení členové, pro velký zájem jsme ukončili přihlášky na ubytování a nyní jsme nuceni ukončit i příjem přihlášek na svod mladých i bonitace . Další akce bude na podzim ve dnech 11. – 13.9. Jelikož je mimořádná situace, nebude brán ohled na věk při svodu a současně se i prodlužuje chovnost zvířat až do podzimní rebonitace. Poslední info přidáme několik dní před srazem, hlavně pro ty, kteří jedou prvně a dále o opatřeních, která se nás v té době budou týkat. Jsme rádi, že se těšíte spolu s s námi na naše setkání a doufáme, že se vydaří. Trocha uvolnění po nepříjemné omezující době. Opět děkujeme za sdílení, což je jedna z mála možností, jak podat info členům i těm, kdo se chtějí příjet podívat.


5. května 2020 - Ubytování sraz

Vážní členové, kapacita ubytování, které máme k dispozici na klubový sraz se svodem a bonitací, je již vyčerpaná. Pokud se ještě někdo z vás bude na ubytování hlásit, bude už veden jako náhradník . Většinou se ke konci uzávěrky ještě někdo odhlásí z různých důvodů, takže je možné, že i náhradníci nakonec bydlí. Na svod a bonitaci se ještě dál hlásit můžete. Průběžně budeme k akci dávat dál info, zvláště těsně před jejím konáním. Držme si palce, aby se nevyskytly důvody, proč bychom nemohli konečně se psy vyrazit ven! Prosíme stále o sdílení.


25. dubna 2020 - Jarní klubový sraz

Informace ke srazu. Za prvé všem díky za sdílení a rozšiřování nových informací. Sraz bude tedy, opakuji, 29.- 31.5 s možností přijet o den dříve. Všechny přihlášky, poslané na původní datum, platí. Prosíme ale o potvrzení, že nový termín již přihlášeným členům vyhovuje nebo ne. Napište prosím mailem na ve Zpravodaji uvedený mail : LadaDejdar@seznam.cz. Na tento mail pište také laskavě jakékoli další změny, upřesnění, požadavky. Jídelníček by měl také platit od pátku. Jaké budou další vládní nařízení v té době netušíme ,ale prostě se jim přizpůsobíme. Jak a co dodržovat napíšeme pak na místě. Dnes již ale víme že nebude hudba, přednáška ani nic podobného, pokud se nestane nějaký zázrak. Ale jistě se každý rád setkáte se svými přáteli a strávíte večer s nimi. Pokud stále budou povinné roušky, prosíme nezapomeňte na ně. Uzávěrka ubytování i přihlášek na chov. akce je 20.5. Bereme jako hlavní věc uskutečnění chovatelských akcí. Klubová výstava se konat bohužel nemůže, takže bude přesunuta na podzimní termín, zřejmě termín srazu, který má být 10.-12.9.t.r. Na základě některých dotazů ke srazu uveřejňujeme vysvětlení. Sraz můžeme zatím připravovat na základě oznámení k plánovanému uvolnění vládního opatření, konkrétně povolení kulturních, společenských a sportovních akcí od 25.5. Je zde ovšem podmínka počtu osob, která bude specifikována později. Musíme tedy vyčkat, ale sraz, ani svod a bonitaci nelze uspořádat ze dne na den a tak rozhodnutí budeme očekávat připraveni. Může se ještě stát cokoliv a proto počítejte prosím s tím, že všichni přihlášení obdrží cca týden před akcí mail s bližšími detaily. Na FB a klubové stránky uveřejníme poslední informace také včas pro případné zájemce, kteří se chtějí jen přijet podívat. Opět prosíme o sdílení.


4. dubna 2020 - Sraz 2020

Vážení přátelé, Zpravodaj je dávno vytištěn a visí někde mezi distribuční firmou a poštou. Neovlivníme to. I když už dnes na 99 % víme, že sraz se konat nebude, přesto tam najdete veškeré informace a i přihlášky na svod a bonitaci. Strašně nás to mrzí, neboť víme, že se hodně členů těšilo a měli už dohodnutou účast majitelů svých odchodů např. na svod. Těšili jsme se všichni a spřádali plány, co vše si na srazu zase užijeme a vyzkoušíme, navíc měl být o den delší. Taková škoda! No doba je jaká je a musíme to všichni přežít. Snažíme se plánovat dál nějaké náhradní termíny, ale vše závisí na situaci. Prosíme proto ty, kteří plánovali jet na sraz, jít na svod, bonitaci i rebonitaci, aby klasicky vyplnili všechny přihlášky. I třeba ubytování,kdyby, kdyby… Pokud se podaří posunout termín, budeme to potřebovat. Stejně to platí i u přihlášky na výstavu. Pokud by to NÁHODOU šlo, posuneme termín na 22.-24.5., tj. na víkend s výstavou. Jen prosíme NIC neplaťte!! Platby v případě nutnosti uskutečníte buď na místě nebo dle informací, které dostanete mailem a budou i na FB a klub.stránkách v Novinkách. Když to nevyjde, uvidíme co se podaří dál. Když bude nejhůř, pokusíme se naplánovat jednodenní akci výhradně na rebonitace a bonitace. Svod by pak byl, stejně jako výstava, na podzim. Díky tomu, co se děje, klub nebude řešit nyní „propadlé“ bonitace ani pak věk na svod. Všechno se nám tak nějak změnilo, zastavilo, sedíme, čekáme, doufáme. Přejeme vám všem i já osobně, aby se vám vše zlé vyhnulo. HPCH


13. února 2020 - Členské příspěvky 2020

Pomalu ale jistě se blíží konec února a s ním i termín pro zaplacení členských příspěvků. Někteří ještě nemají zaplaceno!! Prosíme nečekejte na poslední chvíli. Kdo členské příspěvky neuhradí, sám si tím ukončuje členství v klubu a pak se při přihlášce na sraz,svod, bonitaci strašně diví a musí žádat o obnovení členství.


12. prosince 2019 - Smutná zpráva

Vážení členové, s velkým zármutkem sdělujeme smutnou zprávu, že tento náš svět opustil dne 10.12. t.r. náš kamarád, skvělý člověk a klubový jednatel pan Alois Velecký. Po několika letech prohrál boj se zákeřnou a nemilosrdnou nemocí. Bude nám chybět a budeme na něj často vzpomínat.


2. května 2019 - Testy na LPN a Lemp

Dostali jsme zprávu o přetransformování firmy Vemodia na jinou společnost, také genetickou laboratoř, viz info níže. Zde nadále je možnost provádět testy na LPN a Lemp, žádánku a detaily uveřejníme na klub.stránkách ihned po obdržení. Vážení kolegové, vážení chovatelé, milí přátelé, Dovolte mi, abych Vám oznámila důležitou zprávu – dne 30. dubna 2019 končí diagnostická činnost Vemodia a.s., kdy laboratoř v Praze, adresa v Hůrkách 3, již nebude přijímat a zpracovávat vzorky. Kompletní programy, tak jak jste zvyklí, a ještě řadu příjemných věcí navíc, jsme pro Vás připravili v naší nové laboratoři molekulární diagnostiky TILIA LABORATORIES s.r.o. TILIA LABORATORIES získala své finální místo v nově rekonstruované bílé dvoupodlažní budově v obci Pchery, ulice 5. května 44, PSČ 273 08, přibližně 15 minut po dálnici z Prahy směr Chomutov, Slaný. Co jsme pro Vás připravili: • Stávající programy, jak jste zvyklí, s dalším rozvojem dle Vašich potřeb a zájmů • Uživatelsky přívětivý web bez komplikovaných registrací a požadavků (www.tilialaboratories.cz) • Pravidelné přednášky na zajímavá témata v posluchárně naší nové laboratoře • Výzkumné projekty na poli genetiky zvířat a molekulárně-mikrobiologické diagnostiky infekčních chorob • Pohodlné parkování před budovou laboratoře s možností pohodlného přístupu k nám i pro Vaše čtyřnohé miláčky – s možností procházky v okolí nad vesnicí • Časovou flexibilitu – v Pcherech jsme totiž doma – především v případě potřeby urgentních laboratorních zásahů či Vaší časové zaneprázdněnosti v běžné pracovní době laboratoře Z praktického hlediska dochází pouze k přesunu laboratoře na novou, finální adresu a ke změně názvu laboratoře, což bylo vzhledem ke změnám ve vlastnické struktuře nutné. Nemá to však vliv na nic, co by bylo pro Vás významné či mělo jakýkoliv vliv na spolupráci s námi, tak, jak jste zvyklí. Pouze možná poprosím o Vaši trpělivost na přelomu posledních dubnových a prvních květnových dní – bude probíhat stěhování přístrojů a veškerého zařízení, tak je možné, že dojde ke několikadennímu výpadku v diagnostice, za což se omlouváme. Všechny detaily naleznete na naší webové adrese www.tilialaboratories.cz. Snažili jsme se systém objednávek maximálně zjednodušit. Pokud byste využívali elektronické objednávky, velmi by nám to zjednodušilo práci, ale pokud Vám on-line práce není příjemná, na našem webu, v Dokumentech ke stažení, naleznete i statické žádanky, které si vytiskněte dle potřeby. Elektronické objednávkové moduly budou funkční od 1. května 2019. Již nyní se ale můžete registrovat na přednášková odpoledne, kterých jsme pro Vás do prázdnin připravili celou řadu; po prázdninách, pokud budete mít zájem, budeme opět pokračovat. Můžete si zvolit témata i další, která Vás zajímají, a o kterých byste se chtěli dovědět více – budeme je jim věnovat. Přednášky, které jsme pro Vás do prázdnin připravili, naleznete zde: https://www.tilialaboratories.cz/index.php… Sjednotili jsme rovněž dodavatele kurýrních služeb a vybrali TNT – služba je zdarma, stačí zavolat na telefonní číslo 800 50 50 53. Těšíme se na další spolupráci s Vámi, Se srdečným pozdravem a přáním hezkých jarních dní, MUDr. Soňa Peková, PhD. a tým laboratoře molekulární diagnostiky TILIA LABORATORIES tilialaboratories.cz www.tilialaboratories.cz


31. ledna 2018 - Čl.příspěvky 2018

Zítra již začíná únor. Připomínáme všem, kteří ještě neuhradili čl.příspěvek do KCHL, že mají čas pouze do 28.2. Pak si nezaplacením z vlastního rozhodnutí své členství ukončí.


28. ledna 2018 - Jarní akce 2018

Máme konec ledna a čas běží. Proto se ptáme našich členů, měl by někdo zájem zase o jednodenní BONITACI? Popř. rebonitaci. Aby se akce konala,musí být nejméně 10 zájemců. Časově je to konec března či začátek dubna. Svod mladých a další bonitace bude pak na srazu v květnu. Pokud by zájem byl,pište prosím na mail HPCH: salveleon@volny.cz.


19. září 2017 - Chovní jedinci z Ostružna podzim

Byli přidáni chovní jedinci z podzimní bonitace, doplňte si fotografie.


4. září 2017 - Klubový sraz

Vážení, klub. sraz se blíží. Zde ještě bližší info pro případné návštěvníky, zajímající se o plemeno. Přejeme vám všem šťastnou cestu, nepodceňte prosím chladnější noci a případné přeháňky a vybavte se na všechny rozmary počasí. Ubytování je beznadějně plné. Zveme vás na podzimní klubový sraz, který se koná v dobře známém a oblíbeném rekreačním středisku Sklář v Ostružnu u Jičína. Více najdete na www.sklar-ostruzno.cz.

Areál najdete před nebo za Jičínem, silnice odbočka na Dolní Lochov, do Ostružna, zde odbočit u kostela vpravo, bude klubové značení. GPS: 50°26´38.562´´N 15°16´34.547´´E.

Program srazu - všechny časy budou na místě vyvěšeny a upřesněny!

Pátek 08. 09.
Příjezd, ubytování, večeře, volný večer

Sobota 09. 09.
8:00 – 9:00 snídaně
9:30 prezence na svod
10:00 přehlídka miminek, svod mladých
12:00 – 13:00 oběd
14:00 přehlídka plemeníků, (cvičení, volná zábava)
18:00 – 19:00 večeře
20:00 společný večer s hudbou a tancem (Duo Efekt)

Neděle 10. 09.
8:00 - 9:00 snídaně
9:30 přejímka na bonitaci, vážení, měření, povahový test, rebonitace, bonitace
12:00 - 13:00 oběd


13. dubna 2017 - LPN2

Postupně budou z chovných fen i psů vyřazeni ti, co nemají LPN2 a nejsou negativní po rodičích. Pokud si majitel test zajistí později, bude jedinec do chovných vrácen stejně jako ti, kde budou vyhodnoceni rodiče. Toto se prozatím netýká současných vrhů a krytí, pokud byly uskutečněny před povinným termínem. Prosíme o kontrolu, pokud by něco bylo špatně, kontaktujte HPCH. Není to zcela jednoduché. Dále budou i vyřazení psi nečlenů klubu,tj.těch,kteří neuhradili čl.příspěvky pro letošní rok. Chovnost zvířat zůstává zachována až do termínu uvedeného na kartě chov.jedince, jen klub již nečlenům neposkytuje službu propagace, jenž je vyhrazena jen členům.


5. dubna 2017 - Termín LPN 2

Informace! Včera a dnes obdrželi naši členové Zpravodaj č.1, kde je mimo jiné i upozornění na nutnost vyšetření LPN2,pokud pes není negativní po rodičích. Jakmile dojde test z Bernu, u chovných psů a fen je doplněn do karty. Sledujte proto laskavě klub.stránky a možná zjistíte průběžně, že rodiče Vašich zvířat už test mají a nemusíte jej, pokud nechcete, dělat. Nebo se s chovateli spojte a společně se dohodněte, popř. se na testech fin., podílejte, vyjde to pro všechny výhodněji. Další věc je, že před povinným termínem byla vydána řada kryc.listů a někteří ještě vyhodnocení u svých zvířat neměli. I zde platí schválené pravidlo a test musí být dodán. Může se však vyskytnout kratší přechodové období, než Bern již zaslanou krev vyhodnotí. Postupně budou majitelé psů kontaktováni s dotazem na situaci a staženi popřípadě z chovných zvířat. Ten kdo se nakonec rozhodne si test udělat později a má platnou bonitaci, bude na stránky klubu vrácen. Kdo už nyní ví, že si test dělat nebude z nějakého důvodu, třeba věku, oznamte to prosíme HPCH.


8. března 2017 - Členské příspěvky po termínu

Uplynul termín pro placení čl.příspěvků. Kdo přesto nedopatřením nezaplatil a chce být nadále členem, kontaktujte jednatele. Vyřešíte proces navrácení členství.


17. února 2017 - Členské příspěvky

Blíží se konec února a s ním i placení členských příspěvků. Takže kdo nemáte uhrazeno v KCHL, nezapomeňte prosím! A s koncem měsíce také uzavřeme přihlášku na první bonitaci a rebonitaci 1.4.v restauraci Touha Světice. Kdo se chce ještě přihlásit, pište na salveleon@volny.cz. Je 5 volných míst.


9. ledna 2017 - První jarní bonitace

KCHL plánuje uspořádat samostatnou jarní bonitaci a rebonitaci a to dne 1.4.2017 v restauraci Touha Světice u Prahy /stejné místo jako v loňském roce/. Akce bude uskutečněna při počtu min. 10 účastníků a maximálně 15.Hlaste se prosím do konce února na mail: salveleon@volny.cz. Pak bude oznámeno,zda se akce koná či nikoliv. Další chovat. akce /svod,bonitace a rebonitace/ budou na jarním srazu KCHL druhý víkend v květnu.


11. prosince 2016 - LPN 2

Vzhledem ke skutečnosti, že řada našich členů ještě nemá test na LPN 2 u svého psa hotový ataké tomu, že předpoklad zatížení populace touto formou je velmi nízký, rozhodl výbor KCHL o prodloužení termínu provedení testu ještě o čtvrtletí, tj.do 31.3.2017.


4. října 2016 - SOS

Máme nové SOS, mladého psíka, pokud by měl někdo zájem!!Více lišta vlevo úplně dole SOS.


17. září 2016 - Chovní psi a feny

Seznam chovných zvířat byl doplněn o uchovněné na Rozkoši. Zašlete si prosím fotografie, kvalitní, na mail: janrozsypal@email.cz. Zkontrolujte laskavě údaje a pokud potřebujete něco doplnit,změnit, zašlete na mail:salveleon@volny.cz.


29. srpna 2016 - KV Džbán

Nezpomeňte na naši poslední letošní výstavu, klubovku bez zadávání titulu kl.vítěz, konanou dne 1.10. při Oblastní výstavě Praha-Džbán. Propozice i přihlášku najdete na : http://www.myslivost.cz/oms/praha6 První uzávěrka 20.8, druhá 4.9.2016.


3. června 2016 - Informace k LPN

LPN 1 je pro náš klub povinná a toleruje se negativita rodičů, tj. potomci negativních rodičů nemusí mít pro chov test přímo provedený v Bernu. Nyní byla schválena čl. schůzí povinnost mít i test LPN2, s překlenovacím obdobím do konce roku 2016. Tj. od 1.1.2017 musí mít všechna zvířata v chovu provedený test LPN2. Opět se bude tolerovat negativita rodičů, ale pouze za předpokladu, že se neobjeví opět nějaká nejasnost. Pak by bylo nutné toto vše přehodnotit. Je třeba si uvědomit, že negativita po rodičích je tolerována jen v naší populaci. Pro krytí v zahraničí, pro nakrývání zahr. fen nebo prodej štěňat do některých zemí je nutností mít oficielní test.

Jak nyní dál:
1. Kdo chce mít provedené testy na LPN 1 i 2 vytiskne si z kl. stránek formulář (tlačítko Klub, Dokumenty ke stažení). Na test je zapotřebí 2-5 ml krevního vzorku EDTA vyšetřovaného zvířete. Doporučujeme použít plastovou zkumavku. Krevní vzorek musí být odeslán hned po odběru čerstvý, v obálce s bubl. folií, bez ochlazování, na následující adresu laboratoře. Vzorek musí být doručen nejpozději 3-4 dny po odběru. Formulář je třeba podepsat a potvrdit vet.lékařem,který odebíral krev. Z Bernu dojde mailem výsledek s uvedeným var.symbolem /LB číslo/ a pak uhradíte částku 125,- Euro na účet ústavu.
Další informace najdete na www.genetics.unibe.ch.

Adresa: Institut für Genetik LPN-Test Bremgartenstrasse 109A CH-3001 Bern

2. Jestliže již byl proveden test na LPN1 a krevní vzorek je uložen v Bernu, uveďte na formuláři jen žádost o test LPN2, uhradďte 40 Euro s var.symbolem již provedeného LPN1 testu /LB číslo/. Výsledek obdržíte opět mailem.

University of Bern: IBAN: CH5309000000603151885, BIC: POFICHBE (PostFinance, CH-3030 Bern).

3. Pokud si budete dělat jen jeden test..LPN 1 nebo LPN 2..a není ještě v Bernu krev, platí vše stejně jako pod bodem 1. Jen cena bude po zaslání výsledku 85 Euro.


12. února 2016 - Platba čl.úpříspěvků a jednodenní akce

Vážení členové, nezapomeňte na úhradu čl.příspěvků do konce února! Dále sdělujeme, že jednodenní bonitace a rebonitace dne 12.3. se koná, od 11,00 hod. v restauraci www.touhasvetice.cz, adresa K Dálnici 346, Světice, 251 01


23. ledna 2016 - Jednodenní akce

Vážení členové, trochu na poslední chvíli se nám podařilo sehnat prostor, kde by bylo možné uspořádat jednodenní bonitaci pro ty, kteří nemůžou přijet na sraz, popř.spěchají na uchovnění. Vyhlašujeme tedy nabídku bonitace a rebonitace dne 5.3.2016 od 11,00 hod. v restauraci www.touhasvetice.cz, adresa K Dálnici 346, Světice, 251 01 , která je rezervovaná jen pro nás. V případě zájmu pište na mail: salveleon@volny.cz a pak obdržíte přihlášku na akci a bližší informace. Uzávěrka 25.2. Max. počet je 15 zvířat. Zda se akce koná bude ještě veřejně potvrzeno. Přijet ale může každý člen, který bude mít zájem se podívat, posedět,popovídat, dobře se najíst a celkově se jarně družit a socializovat svého psa. Malá změna pozor! Stále platí nabídka účasti na jednodenní bonitaci a rebonitaci,jen se termín posunuje o týden z důvodu změny rezervace jiné akce v místě konání. Takže platí termín 12.3. za stejných,výše uvedených podmínek. Kapacita je naplněna zatím z poloviny.


27. listopadu 2015 - Přidáno nové SOS

Všimněte se prosím nové fenky na SOS.


7. listopadu 2015 - Kalendář 2016

V nejbližších dnech se bude tisknout klubový kalendář na rok 2016. Každý člen jej opět obdrží spolu s posledním Zpravodajem. Kdo si chcete koupit nějaký navíc pro rodinu či známé, napište prosím obratem na : leonbergerkchl@seznam.cz. Musíme odhadnout počet kusů k tisku, vloni se nedostalo na všechny zájemce.


21. září 2015 - Chovní psi a feny

Byl doplněn seznam o nově uchovněné feny a psy, prosíme majitele aby zaslali fotky a zkontrolovali si osobní údaje,maily, telefony, popř.webové stránky. Kdo potřebuje něco doplnit či změnit, pište HPCH.


2. září 2015 - Sraz Ostružno

31.9. byl poslední den, kdy bylo možno se přihlásit na naší kl.výstavu. Vzhledem k mimořádnému počtu přihlášených není možno brát žádné dodatky. Kdo to nestihl, bude vítán na jarní KV 28.5. 2016. Stejně tak kapacita ubytování je vyčerpána. Protože chystáme na sobotní večer trochu odlišný program, prosíme tímto všechny, bez ohledu v kterém klubu jsou organizováni, pokud mají pěkné snímky svých starých psů a chtěli by se podělit, naskenujte prosím a pošlete na mail: leonbergerkchl@seznam.cz s uvedením jména psa.Jedná se o zvířata, která se zapojila do chovu v minulých 27 letech a nejsou již naživu. Pokud se sejde snímků hodně, vytvoříme veřejnou galerii. Děkujeme.


19. srpna 2015 - Sraz podzim

Vážení, sraz se blíží. Protože tentokrát neměla hudba volný termín na sobotní večer, napadla nás jiná myšlenka. Jídelna bude otevřená pro společné posezení, které bychom si mohli zpestřit projekcí. Máme nějaká stará DVD z prvních srazů, spousty fotek psů, kteří již běhají na nebeských pláních, ale řada z vás je má v PP. A možná by je i rádi viděli. Jistě i mezi vámi je hodně snímků, které by se dali promítnout. Projektor si půjčíme, ale náhodou, nemáte ho někdo doma? Hodil by se majitel, který s ním umí, popřípadě dokáže propojit další přístroje. Nebo prostě odborník na techniku tohoto druhu, pokud si to vypůjčíme. Druhý návrh by byl, že by se hodily kytary..kdo máte a hrajete..na pokračování večera, při krásném počasí třeba i k táboráku, který jsme ještě neměli. Pište návrhy, názory, nabídky,,...cokoli. Zkuste se prosíme na srazu aktivně podílet. Děkujeme. Pište na: leonbergerkchl@seznam.cz


28. července 2015 - Kl.sraz a KV

Ve dnech 11.-13.9. se koná kl. sraz spojený s poslední letošní kl.výstavou. Propozice a přihlášku na KV najdete zde na stránkách pod tlačítkem výstavy. Pozor na uzávěrku 31.8.!!!!


3. června 2015 - Chovní jedinci

Do seznamu byli přidáni všichni nově uchovnění psi a feny.Prosíme zkontrolujte údaje a kontakty, změny zašlete HPCH. Fotografie se jménem psa pošlete na adresu webmastra : janrozsypal@email.cz.


3. června 2015 - KV Slapy

KV výstava je za námi, další bez titulu kl.vítěz bude v září při kl.srazu. Jsme rádi,že se vám nové místo líbilo, v příštím roce si to zopakujeme tedy.Zpravodaj bude mít mírné zpoždění, asi o týden, protože se všechno prostě stihnout nedá.


14. února 2015 - Čl.příspěvky

Vážení členové KCHL, dovolujeme si vás upozornit, že poslední termín pro uhrazení členského poplatku na rok 2015 je 28.únor 2015. Nedodržením této lhůty dochází k automatickému ukončení členství a o jeho obnovení musí být písemně nebo mailem, zažádáno. Všem, kteří již zaplatili, vzkazujeme díky za vaši věrnost a chuť zůstávat i nadále členy KCHL.


25. prosince 2014 - Zpravodaj

Většina našich členů obdržela již Zpravodaj s kalendářem. Díky tomu, že pošta nedodala v termínu složenky, které měly být uvnitř, plaťte čl.příspěvky složenkou či převodem dle údajů na poslední straně , kde je složenka předtištěna. Nezapomeňte čl. číslo pro identifikaci platby. Kdo ho nevíte, napište prosíme mailem jednatelce K.Wolfové.


19. listopadu 2014 - Kalendáře

KCHL bude letos zasílat každému našemu členovi barevný 12měsíční kalendář. Omezené množství je na prodej, cena 70,- kč. Kdo máte zájem pište na salveleon@volny.cz.


9. října 2014 - Bouda

Prodám boudu pro leona, Orlíčková 776714250


21. srpna 2014 - Akce v září a říjnu

Blíží se konec prázdnin, ale nikoli klubových aktivit. Nezapomínejte na uzávěrku KV a kl. srazu na Ostružnu. Dále máte možnost se ještě přihlásit na oblíbený výcvikový tábor na Slapech.

LEONBERGŘÍ RADOVÁNKY Vážení páníčci, nabízíme Vám opět možnost aktivně prožít prodloužený víkend s Vaším leonbergřím zlatíčkem. Pomocí hry a pozitivní motivace naučíte pejsky novým dovednostem, posílíte Váš vzájemný vztah, pomůžeme s přípravou na zkoušky a s handlingem. Při výcviku preferujeme individuální přístup ke každému psímu i lidskému jednotlivci J Termín: 3.10. - 5.10.2014 Místo: Juniorcamp Tobogán, Nová Živohošť 98, 257 56 Neveklov, http://www.zivohost.cz/ Ubytování: ubytování je zajištěno v chatičkách. Chatky jsou vybaveny topením. Sociální zázemí je společné, ale velmi dobře udržované. Psi mohou bydlet s Vámi v chatce. Strava: v kempu je k dispozici útulná restaurace, kde se vaří po celý den. Výcvik: výcvik bude veden členy ze Svazu záchranných brigád kynologů a zkušenými intruktorkami poslušnosti Program: Pátek: 9:00 – 10:00 Příjezd, ubytování, kontrola očkovacích průkazů 11:00 - 13:00 Oběd, rozdělení do skupin 13:00 - 15:00 Trénink poslušnosti 16:00 - 17:00 Nácvik bonitace Večer: Rady a postřehy z veterinární ordinace - Banalita nebo život ohrožující stav Sobota: 9:00 – 12:00 Trénink poslušnosti/pachové práce 12:00 – 13:30 Oběd 14:00 – 16:30 Tradiční Radovánkův ZOPkový závod 17:00 – 18:00 Handling/ bonitace Večer: Kdo si hraje nezlobí aneb trenérské hry Neděle: 9:00 - 12:00 Pachové práce/ trénink poslušnosti/ handling 12:00 - 13:00 Oběd 13:00 - 15:00 Trénink poslušnosti/bonitace 16:00 Ukončení akce Cena: 1 psovod + 1 pes: 1500,- (Cena zahrnuje: kurzovné, ubytování na 2 noci) Doprovod: 500,- Dítě do 10 let: 200,- Další cvičící pes: 800,- Platba: Převodem na účet: 670100-2210364231/6210, jako VS napište Vaše telefonní číslo, do zprávy pro příjemce Vaše jméno. V případě neúčasti vracíme 50% z ceny kurzovného. Uzávěrka přihlášek: Počet účastníků omezen!!! Kapacita akce je 20 týmů. Zároveň s přihláškou je nutno uhradit i cenu kurzu. Přihlášku evidujeme jako závaznou teprve po uhrazení plné částky za akci. Kontakt: Petra Pražmová petra.prazmova@seznam.cz Telefon: 604 675 200 Těšíme se na Vaši účast J


21. srpna 2014 - Akce

Blíží se nám klubový sraz na Ostružnu, spojený s kl.výstavou. Nezapomínejte prosím na uzávěrku!!!!! Kdo se chce podívat na fotky z výcviku na Osoblaze, má možnost zde: chttps://www.youtube.com/watch?v=-IvoyL38Oo8


29. července 2014 - Cukrovka

Kdo by měl zájem o inzulin a spec.krmení pro psa cukrovkáře, volejte tel.774317026.Fena zemřela a majitel prodá vše za mimořádně výhodnou cenu.


8. července 2014 - LPN 2

Novinky u LPN Výzkumný ústav v Bernu zveřejnil informaci, že je k dispozici pro zájemce test na druhou formu polyneuropatie LPN2 a doporučuje tímto okamžité testování. Test LPN1 objasnil cca 25% tohoto onemocnění u leonbergerů a dalších 25% by měl objasnit druhý test. Tyto dva typy LPN se ale výrazně liší. Zatímco u LPN 1 je dědičnost recesivní, u LPN2 je dominantní. Dalším problémovým faktorem je věk. Zatímco u LPN1 s e onemocnění projeví obvykle do 4 let, u LPN2 se klinické příznaky mohou objevit mezi 1 – 10 lety.Viz tabulka. Zvířata,která jsou negativní na LPN1 mohou být klidně pozitivní na LPN2 a opačně. Summary of the LPN1 and LPN2 tests Mode of Inheritance Susceptible Genotypes Age of onset Heritability Note LPN1 Autosomal recessive LPN1-DD < 4 roky Oba rodiče musí mít jednu D alelu pro produkci postižených štěńat LPN2 Autosomal dominant LPN2-DN; and LPN2-DD 1 – >10 let Jen jeden rodič může mít D alelu k produkci postižených štěňat. Testování LPN2 je zatím dobrovolné. Formulář ke stažení je zatím na adrese: http://www.vetsuisse.unibe.ch/genetic/content/service/dog/index_eng.html Brzy uveřejníme vlastní opět na www.leonberger.cz, dokumenty ke stažení. Pokyny pro objednání LPN1 a LPN2 testů v Evropě Pro genetické testování je nutný vzorek krve 2-5 ml ve zkumavce typu EDTA. Doporučuje se použití plastových zkumavek.. Krevní vzorky by měly být zaslány v polstrované obálce poštou bez chlazení do laboratoře tak,aby krev došla v průběhu 3-4 dní po odběru vzorků. Vzorky prosíme pošlete společně s podepsaným objednávkovým formulářem na: Institut für Genetik, test LPN, Bremgartenstrasse 109A, CH-3001 Bern Cena jednoho testu (buď LPN1 nebo LPN2) na jednom vzorku je 110 CHF nebo 85 EUR; Cena za oba testy (LPN1 + LPN2) na jednom vzorku je 150 CHF nebo 125 EUR. Doba vyhodnocení je 2-8 týdnů. Jestliže u psa je již proveden test LPN1, test LPN2 může být proveden na stejném vzorku , ktery byl uskladněn, a to za 50 CHF nebo 40 EUR po předchozím zaplacení na účet Ústavu genetiky (University of Bern): IBAN: CH5309000000603151885, BIC: POFICHBE (PostFinance, CH-3030 Bern). Prosím uveďte bezpodmínečně laboratorní ID (LB číslo) na převodním příkazu. Po obdržení vaší platby zašleme výsledky LPN2 e-mailem nebo poštou. Majitelé psů, kteří předloží vzorek krve od psa postiženého neurologickým onemocněním, obdrží výsledky testů LPN1 & LPN2 zdarma.


Copyright © 2021 KCHL | Webové stránky pro chovatele