LeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonberger

The Czech Leonberger Club

Home
Česky
English
"In the beginning God created men,
and when knew, how is weak, gave him the dog"
Facebook

Líbí se Vám stránky klubu? Podpořte nás a sdílejte na sociální síti Facebook.

Sdílet stránku na facebooku
Login

Řád ochrany zvířat při chovu leonbergerů

Řád ochrany zvířat při chovu leonbergerů Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR (zpracován v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a vyhláškou 192/2004 Sb. ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu).

 1. Úvodní ustanovení
  • Klub chovatelů psů leonbergerů ČR (dále jen KCHL) se sídlem Ke Hrádku 5, 140 00 Praha 4, Česká republika
  • Cílem řádu ochrany při chovu leonbergerů v KCHL je zabezpečit ochranu leonbergerů při jejich chovu, zajistit jejich pohodu u chovatelů, zlepšit ochranu zvířat a zajistit informovanost členů KCHL o podmínkách ochrany zvířat tak, aby mohli zabezpečit stanovené podmínky
  • Fyziologie leonbergera a jeho povahové vlastnosti jsou stanoveny standardem č. 145 (aktuální verze z 20.9.2002), přičemž chovem sledované povahové vlastnosti jsou sebejistota a suverénní klid, střední temperament (mimo jiné také hravost), disciplinovanost, dobrá učenlivost a pozornost, necitlivost vůči hlukům a vyslovená láska k dětem při zachování původního záměru velkého a silného, přesto elegantního psa. Důležitým a prvním předpokladem řádného chovu je čistokrevný chov leonbergerů s ohledem na jejich mohutný vnější vzhled a povahu typickou pro toto plemeno, jakož i udržení a podpora jejich výkonnostních vlastností dle standardu č. 145.
 2. Všeobecná ustanovení
  Tento řád stanovuje v oblasti ochrany leonbergerů, zajištění jejich zdraví a pohody:
  • spodní věkovou hranici pro uchovnění - 20 měsíců,
  • ukončení chovnosti u feny v 8 letech, u psa v 9 letech,
  • minimální věk pro odběr štěňat od feny – 50 dnů,
  • možnost krýt fenu minimálně 10 měsíců od předchozího porodu,
  • časový interval 24 hodin pro možnost dalšího krytí u chovného psa,
  • povinnost chovatele pečovat o svou fenu v době březosti a kojení, rovněž i o celý vrh tak, aby byl zaručen zdárný vývin zvířat,
  • místo pro držení psů a odchov štěňat – viz. bod č. 3.5,
  • povinnost chovatele štěňata nechat odborných způsobem tetovat do levého ucha, odčervit (3.a 6. týden) a vakcinovat dle pokynů veterinárního lékaře,
  • možnost využití umělé inseminace pouze u jedinců, kteří se již předtím reprodukovali přirozeným způsobem, a to pouze v případě, že jí provádí osoba odborně způsobilá,
  • fena smí kojit pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici dle posouzení veterinárním lékařem.
  Hlavní poradce chovu spolu s chovatelskou radou, složenou z regionálních poradců, odpovídá za kontrolu zdravotního stavu populace leonbergerů, životních podmínek i podmínek pro odchov štěňat. O veškerých zjištěných skutečnostech je pořizována písemná zpráva.
 3. Specifická ustanovení
  • 3.1 Kontakt s rodinou je pro toto plemeno nezbytný.
  • 3.2 Jakékoliv zásahy na psech smí provádět pouze veterinární lékař v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Utrácení zvířat v chovech včetně regulace počtu štěňat lze provádět v případech, kdy slabost, nevyléčitelná nemoc, těžké poranění, genetická či vrozená vada, celkové vyčerpání nebo stáří zvířete znamenají při dalším přežívání jeho utrpení jde o nařízení ochranného opatření při výskytu nákazy nebo jiného hromadného onemocnění zvířat, jde o regulování populace zvířat. Posouzení, zda v konkrétním případě je vhodné z uvedených důvodů zvíře usmrtit, přísluší veterinárnímu lékaři.
  • 3.3 Každý chovatel se musí informovat o zvláštních požadavcích na výživu svých psů a podávat výživu přizpůsobenou jejich věku, vývoji a výkonu. Znalosti si musí osvojit každý chovatel z odborné literatury, dále i klub publikuje doporučení ve svých materiálech, Zpravodajích i na www.Jak při přípravě jednotlivých krmných dávek, tak i při jejich uchovávání musí chovatel dbát co nejvíce na hygienu.
  • 3.4 Chovatel je povinen pravidelně kontrolovat čistotu očí a uší, chrup z pohledu tvorby zubního kamene, délku drápů, kůži na výskyt vnějších parazitů ,pravidelné česání,koupání a stolici na výskyt vnitřních parazitů. Potřebné informace je chovatel povinen vyhledat v odborné literatuře. Při kontrole chovatelské stanice musí poradce chovu (hlavní či pomocný) překontrolovat, zda má chovatel dle počtu držených psů dostatek času na zaopatření a péči o své psy a jestli má možnost plnit předepsané požadavky. Pokud tomu tak není, může stanovit hlavní poradce chovu podmínky.
  • 3.5 Držení a možnost volného pohybu
  • KCHL připouští následující formy držení psů, které mohou být navzájem kombinovány:
   • držení v psincích, boudách, vyzděných stodolách, stájích a garážích,
   • viz 3.5.1,
   • držení v otevřených nebo částečně otevřených kotcích – viz 3.5.2,
   • držení v domě případně v bytě – viz 3.5.3.

   3.5.1. Držení chovných psů a odchov štěňat výlučně v psincích, boudách vyzděných stodolách, stájích a garážích je přípustné pouze za následujících podmínek:

   3.5.1.1. Vybavení

   Psinec, bouda ,musí být vybaven následovně:

   a) Stěny a podlaha musí být opatřeny tepelně izolačním a snadno omyvatelným povrchem. Střecha nesmí propouštět vlhkost a v žádné z místností nesmí být průvan.

   b) Přepážky mezi jednotlivými boxy musí být provedeny tak, aby se psi o ně nemohli zranit a měli možnost vidět dopředu. Jinak musí být přepážky tak vysoké, aby je psi nemohli překonat.

   c) Každý pes musí mít k dispozici prostor minimálně 15 m2. Každý další pes držený ve stejném boxu, musí mít o 5 m2 víc.

   d) Každý box musí mít přímý východ do výběhu, který musí být velký minimálně 100 m2 i když je v chovatelské stanici držen pouze 1 pes.

   e) Psinec nebo garáž atd. by měly být vytápěny, přičemž požadovaná teplota musí být 18° – 20°C. V přestavěných stájích a stodolách by měla být v každém boxu nainstalována samostatná topná jednotka. Pokud toto není možné – viz f).

   f) Každý pes musí mít k dispozici tepelně izolovaný prostor na ležení. Ve velkých místnostech, které nemohou být vytápěny nebo v nichž nemohou být instalovány jednotlivé topné jednotky, musí být pro každého psa umístěna spací bedna, která odpovídá velikosti psa, má dvojité tepelně izolované stěny a není v kontaktu s podlahou. Tepelná izolace musí být tak položena, aby se ani při nízkých teplotách v pelechu nevytvářel kondenzát.

   g) Pro březí, rodící nebo a kojící feny a jejich vrhy musí být vytvořena samostatná místnost. Umístění musí splňovat následující podmínky: Místnost včetně místa, které má fena k dispozici, nesmí být menší než 10 m2 a to při průměrném počtu 6 štěňat a více. Musí být k dispozici porodní bedna, která odpovídá bezproblémovému odchovu štěňat. Minimální rozměry:120cm x 150cm. Na porodní bednu musí navazovat výběh, který odpovídá velikosti vrhu a který je opatřen snadno omyvatelným a dezinfikovatelným povrchem. Fena musí mít k dispozici dostatek místa a prostoru pro ležení, ze kterého se snadno dostane ke štěňatům, aniž by se tato dostala k ní. Porodní místnost a místnost, v níž jsou štěňata odchovávána, musí být vytápěna na 18°-20°C; eventuálně je zapotřebí dodatečného zdroje tepla ve formě lampy s ultrafialovým světlem umístěné 50 cm nad podlahou (chráněno před kontaktem s fenou) příp. elektrické dečky na podlaze. Místnost musí být vždy udržována čistá, suchá a bez hmyzu. Musí být větrána a dostatečně prosvětlena denním světlem. Plocha oken musí činit 1/8 plochy podlahy. Také tato místnost by měla mít pokud možno přímý přístup k výběhu tak, jak je popsáno v bodě 3.5.1.3.

   h) Prostory, ve kterých jsou psi drženi, musí vedle dalšího být dobře větrány.

   3.5.1.2. Hygiena

   Vnitřní prostory psince atd. musí být stále udržovány čisté, suché a bez hmyzu.

   3.5.1.3. Výběh

   Oplocení výběhu musí být uzpůsobeno tak, aby se o něj psi nemohli zranit a aby jej nemohli překonat. V každém výběhu musí být místo pro ležení vyvýšeno nad podlahou a počet těchto míst pro ležení musí odpovídat počtu psů. Psům musí být kromě toho dána možnost zdržovat se i při špatném počasí na suchém a před větrem chráněném místě mimo boudu atd. Části výběhu musí být prosluněné, část musí být opatřena ochranou proti slunci případně proti dešti. V této části by se také mělo nacházet místo pro ležení. Část výběhu by měl tvořit přirozený povrch, v dalších částech mohou být dlažby, cihly nebo beton. Jako ideální povrch je doporučena silná vrstva středního a jemného štěrku.

   3.5.1.4. Volný pohyb

   Každému psu musí být denně dána možnost volného výběhu a to v délce trvání alespoň 2 hodiny. Potřeba pohybu psa může být uspokojena během procházky nebo ve velkém volném výběhu, přičemž se v druhém případě chovatel musí svému psu věnovat dodatečně.

   3.5.1.5. Kontakt s lidmi

   Neustálý kontakt se psy a pravidelná kontrola chovatelského zařízení, nejen v čase odchovu vrhu, je nutný. Nelze schvalovat, aby odpovídající zařízení bylo umístěno daleko od obytného domu chovatele a on je navštívil jen jednou nebo dvakrát denně. Všem dospělým psům a štěňatům musí být denně poskytnuto minimálně 3 hodiny lidské společnosti, kontaktu, oslovení a náklonnosti. Tato náklonnost musí vycházet od chovatele nebo osob, které jsou ve vztahu s ním. Štěňata od 6. týdne věku vyžadují kromě toho dostatečný kontakt i s osobami mimo chovatelskou stanici. Tělesné kontakty, také ve formě česání, jsou nezbytné a nesmí být omezovány pouze na letmá pohlazení.

   3.5.2. Držení chovných psů a odchov štěňat výlučně v otevřených nebo částečně otevřených kotcích je přípustné pouze za následujících podmínek:

   3.5.2.1. Každý pes musí mít k dispozici prostor minimálně 15 m2. Pro každého dalšího psa drženého ve stejném kotci musí být připočteno dalších 5 m2. Dodatečný výběh musí mít plochu minimálně 100 m2 a musí odpovídat podmínkám uvedeným v bodě 3.5.1.3.

   3.5.2.2. Zázemí

   Každý pes musí mít k dispozici uvnitř kotce nebo jako jeho těsné napojení zázemí (boudu), které musí vyhovovat následujícím požadavkům:

   a) Zázemí musí být zhotoveno ze všech stran z tepelně izolačního (na všech stranách dvoustěna ze dřeva s izolací jako mezivrstvou), zdraví neškodlivého materiálu. Materiál musí být opracován tak, aby se pes o něj nemohl zranit. Zázemí musí poskytovat ochranu proti povětrnostním vlivům, obzvláště vlhkosti (viz dále bod 3.5.1.1.f).

   b) Zázemí musí být vyměřeno tak, aby se v něm mohl pes pohybovat a udržovat v teple svou tělesnou teplotou. Vnitřek musí být vždy udržován čistý, suchý a bez hmyzu. Jako podestýlka se doporučuje seno, které musí být v pravidelných intervalech obměňováno.

   c) Vchod do zázemí musí odpovídat velikosti psa; smí být jen tak velké, aby pes mohl neomezován projít. Vchod musí být odvrácen od návětrné strany, zacloněn před větrem a deštěm a v boudě musí být vybudováno zádveří.

   d) Podlaha kotce musí být vybudována tak, aby se tekutiny mohly vsáknout nebo odtéci. Musí být pravidelně čištěna.

   e) Pes musí mít mimo své zázemí k dispozici prostor pro ležení, na které si může lehnout do stínu v případě prudkého slunce a vysokých venkovních teplot.

   3.5.2.3. Oplocení kotce a výběh by měly být uzpůsobeny tak, jak je popsáno v bodě 3.5.1.3.

   3.5.2.4. Odchov štěňat v takovýchto zařízeních může být povolen jen tehdy, pokud je pro fenu a její vrh k dispozici pro prvních 4-6 týdnů místnost tak, jak je popsáno v bodě 3.5.1.1.g. a to v závislosti na ročním období.

   3.5.2.5. Také pro tuto formu držení platí body 3.5.1.4. a 3.5.1.5. bez omezení (výběh a lidská náklonnost) a musí být striktně dodržovány.

   3.5.2.6. Výhradní držení v kotci není přípustné pro staré psy.

   3.5.3. Pokud nejsou psi drženi v celém bytě, ale jen ve speciálních psích místnostech (např. suterén nebo sklep), musí tyto místnosti odpovídat následujícím podmínkám:

   3.5.3.1. Vybavení

   a) Stěny a podlaha musí být opatřeny tepelně izolačním, snadno omyvatelným povrchem.

   b) Přepážky mezi jednotlivými boxy musí být provedeny tak, aby se o ně psi nemohli poranit a bylo jim umožněno vidět dopředu. Jinak musí být přepážky tak vysoké, aby je psi nemohli překonat.

   c) Každý pes musí mít k dispozici prostor minimálně 15 m2. Pro každého dalšího psa drženého ve stejném ohrazení musí být připočteno dalších 5 m2.

   d) Místnosti by měly být vytápěny, přičemž musí být dosaženo teploty 18°-20°C. Instalace dalších tepelných zdrojů v každém boxu je dalším z možných řešení.

   e) Každý pes musí mít k dispozici tepelně izolovaný prostor pro ležení. Ve velkých místnostech, které nemohou být vytápěny nebo v nichž nemohou být instalovány jednotlivé topné jednotky, musí být pro každého psa umístěna spací bedna, která odpovídá velikosti psa, má dvojité tepelně izolované stěny a není v kontaktu s podlahou.

   f) Místnosti, ve kterých jsou psi drženi, musí být dostatečně prosvětleny denním světlem. Plocha oken pro denní světlo musí činit 1/8 plochy podlahy. Místnosti musí být dobře větratelné.

   3.5.3.2. Pro březí, rodící nebo a kojící feny a jejich vrhy musí být v každém případě vytvořena samostatná místnost, která musí odpovídat požadavkům popsaným v bodě 6.1.1.g. Není-li z místnosti přístup do výběhu, musí chovatel poskytnout feně možnost dostatečného volného výběhu.

   3.5.3.3. Ostatní místnosti, ve kterých jsou psi drženi, musí být neustále udržovány čisté, suché a bez hmyzu.

   3.5.3.4. Body 3.5.1.4. a 3.5.1.5. (výběh a lidská náklonnost) platí bez omezení také pro držení psů v domě.

 4. Závěrečná ustanovení
  Veškeré podmínky držení dospělých psů, březích fen i štěňat podléhají kontrole orgánů klubu. Pokud budou zjištěny závažné nedostatky a nebude učiněna náprava, nebude další chov povolen. Pokud budou zjištěny dokonce podmínky, které by mohly vést až k fyzickému či psychickému týrání zvířete, je klub povinen toto nahlásit příslušným orgánům.

Tento řád vstupuje v platnost dnem schválení ÚKOZ. Tento řád byl schválen ÚKOZ dne 25.1.2005 pod č.j. 41871A/2004-11020.

Copyright © 2024 KCHL