Frederica Lv�� Chov - A1/7B1C2P0/6S1��1T1U1
A1/7Barvazlatožlutá / uhlování
B1Hlavaúzká dlouhá
C2Maskanaznačená
P0/6Postoj hrud. kon.normální široký / měkké nadprstí
S1Hřbetměkký
��
1T
1U
1