Castor Od kunratického potoka - A1E0/2H1Q1U1Y4
A1Barvazlatožlutá
E0/2Skusnůžkový / nepravidelný
H1Pyskyvolnější
Q1Postoj pánev. kon.sbůhavý
U1Držení ocasuhákovitý
Y4Chody