Aranka od Katovick��ho jezu - A2/7B1F2M1N4P3��1X1Y1
A2/7Barvazlatá / uhlování
B1Hlavaúzká dlouhá
F2Barva očísvětle hnědá
M1Předhrudídostatečné
N4Hrudníkplochý
P3Postoj hrud. kon.úzký
��
1X
1Y
1