Becky Arka Od Ml��nsk��ho rybn��ka - A2C1F1��1d2
A2Barvazlatá
C1Maskamelír
F1Barva očístředné hnědá
��
1d
2