Elza od ��pit��lsk��ho dvora - A2C1F1U1
A2Barvazlatá
C1Maskamelír
F1Barva očístředné hnědá
U1Držení ocasuhákovitý