Arista od Grab��tejnsk��ho hradu - A2C1H1CH1S1
A2Barvazlatá
C1Maskamelír
H1Pyskyvolnější
CH1Barva sliznicmírnně zesvětlalý
S1Hřbetměkký