Baronesse Rosie z Lou��ensk��ho podz��m���� - A2C1H1P0/1Q0/1
A2Barvazlatá
C1Maskamelír
H1Pyskyvolnější
P0/1Postoj hrud. kon.normální široký / sbíhavý
Q0/1Postoj pánev. kon.normální široký / sbůhavý