Barunka pod Betl��mem - A2C1H1Q1/6��1
A2Barvazlatá
C1Maskamelír
H1Pyskyvolnější
Q1/6Postoj pánev. kon.sbůhavý / vybočené tlapy
��
1