Dejna Lv�� chov - A2C1I0/4
A2Barvazlatá
C1Maskamelír
I0/4Nosní partiev poměru / klenutá