Dea Assa ������any - A2C2F1S1
A2Barvazlatá
C2Maskanaznačená
F1Barva očístředné hnědá
S1Hřbetměkký