Endy Od ��pit��lsk��ho dvora - A2E3F1CH1 I0/4P0/6��1U1Z3
A2Barvazlatá
E3Skusrozházený
F1Barva očístředné hnědá
CH1Barva sliznicmírnně zesvětlalý
I
0/
4P
0/
6�
�1
U1Držení ocasuhákovitý
Z3Celková konstitucepříliš dlouhá