Aira Z Mrat��nsk��ho ml��na - A2F2Y1��3
A2Barvazlatá
F2Barva očísvětle hnědá
Y1Chodyvázané
��
3