Calypso Leonchov - A2N1P3Q3Y4
A2Barvazlatá
N1Hrudníkúzký
P3Postoj hrud. kon.úzký
Q3Postoj pánev. kon.úzký
Y4Chody