Bea Coletta Fiero Leone - A2P0/6Š1U1
A2Barvazlatá
P0/6Postoj hrud. kon.normální široký / měkké nadprstí
Š1Záďmírně přestavěná
U1Držení ocasuhákovitý