Ambreed Harcovsk�� dv��r - A2P0/6��1
A2Barvazlatá
P0/6Postoj hrud. kon.normální široký / měkké nadprstí
��
1